معاون بهداشتی

تعداد بازدید:۳۳۸۷

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان
رأفت شاهماری

مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته

مامایی
 
 

تلفن تماس
۰۴۵۳۲۳۸۲۲۵

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۶