بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۱۶۹۹

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
دکتر علیرضا رحیمی
مدرک تحصیلی
دکترای دندانپزشکی

‌‌‌‌‌‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کارشناس دهان و دندان

شهروز ستوده

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۲

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۳۹۷