مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۹۷۱

کارشناس و سرپرست واحد مبارزه با بیماری‌ها
ارشد سعادت جو
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
بهداشت عمومی


 


کارشناس مبارزه با بیماری‌ها
سمیه علیاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

پرستاری

 


کارشناس مبارزه با بیماری ها

شیرین فرزانه

مدرک تحصیلی

کاردانی

رشته

مامایی


کارشناس امور روان

عسگر بقایی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

روانشناسی بالینی


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۹۶

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸