طرح و گسترش

تعداد بازدید:۲۴۶۲

 

کارشناس و مسئول واحد طرح و گسترش

ناهیده پروین
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
پرستاری


 


 

کارشناس طرح و گسترش
بابک شاهرخی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی

 

کارشناس طرح و گسترش

زهره حسینی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مدارک پزشکی


کارشناس طرح و گسترش

عصمت دمیرچی

مدرک تحصیلی

کاردانی

رشته

مامایی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۶۶۶۹

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸