فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۰۸۹

مسئول فناوری اطلاعات شبکه
موسی هژبری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
رشته:
مهندسی فناوری اطلاعات
پست الکترونیک
IT.namin@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷