بهداشت محیط

تعداد بازدید:۲۳۰۵

کارشناس و مسئول واحد بهداشت محیط
‌مرتضی وهاب زاده

مدرک تحصیلی
‌کارشناسی ارشد
رشته
‌مهندسی بهداشت محیط
 
 
 

 


کارشناس بهداشت محیط
‌آزیتا ایزدی
مدرک تحصیلی
‌کارشناسی
رشته
‌بهداشت محیط

تلفن تماس واحد
۰۴۵۳۲۳۲۶۶۶۸
آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۵