استعلام بها

۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۴ کد : ۳۹۸۹ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۵۳۸

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نمین در نظر دارد جهت افزایش کادر نیروی خدماتی خود اقدام به خرید خدمت از بخش غیر دولتی برابر با شرایط مندرج در فایل پیوستنی زیر نماید.
علاقه مندان ضمن مطالعه شرایط استعلام جهت شرکت در مناقصه و دریافت مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شبکه بهداشت نمین مراجعه فرمایند.

شرایط صفحه ۱
شرایط صفحه ۲
شرایط صفحه ۳
شرایط صفحه ۴


نظر شما :