برگزاری آزمون نیاز سنجی

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۰:۴۷ کد : ۱۳۵۵ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۰۷۸

در راستای نیاز سنجی آموزشی کارکنان حوزه بهداشتی شهری و روستایی و شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش بهداشتی کارکنان جهت برنامه ریزی صحیح آموزشی، آزمون نیاز سنجی برای بهورزان، مراقبین سلامت و کاردانان رابط در محل شبکه بهداشت نمین برگزار گردید.


( ۳ )

نظر شما :