کارپردازی

تعداد بازدید:۱۴۴

مسئول تدارکات : امید الیاسی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

شماره تماس : 04532942620

 

 

تدارکات : رامین کشاورز 

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت دولتی

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۸