انبار اموال

تعداد بازدید:۱۰۵

امین اموال:

                مظاهر سلیمی

تحصیلات:

               لیسانس مدیریت صنعتی

شماره تماس :

               04532942031

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۸