جلسه شورای بهورزی

جلسه شورای بهورزی

۰۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۹ کد : ۸۷۸۱ گسترش
تعداد بازدید:۸۸
جلسه شورای بهورزی با حضور سرپرست شبکه و اعضای شورای بهورزی در اتاق مدیریت شبکه برگزار گردید

جلسه شورای بهورزی با حضور سرپرست شبکه و اعضای شورای بهورزی در اتاق مدیریت شبکه برگزار گردید

در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبلی،مشکلات و معضلات اجرایی و پشتیبانی و مطالبات بهورزان مطرح و راهکارهای لازم جهت حل آن توسط سرپرست شبکه و اعضا ارائه گردید.


نظر شما :