سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۱۵۶۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

راحله میرزایی

سوپروایزر

۱- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز

۲- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای زیربط با همکاری سایر مسئولین

۳- ارائه پیشنهاد لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامایی

۲

سهیلا طاهری

سوپروایزر

۳

اختر اجلالی

سوپروایزر

۴

فرشته مهربان

سوپروایزر

 
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۵