بخش اورژانس

تعداد بازدید:۱۴۱۵

پرسنل بخش اورژانس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

زیبا مسرت

سرپرستار بخش

  1. بررسی وضعیت مددجو در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت ۲- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار) ۳- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات مربوطه در هر شیفت کاری ۴- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و حمایت حرفه ای پرستاران

۲

مهناز سمایی

پرستار

۱-پ ذیرش بیمار و برقراری ارتباط مناسب با بیمار

  1. انجام مانیتورینگ قلبی بیمار و تعیین آریتمی و اجرای دستورات پزشکی
  2. استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی موجود در بخش مانند دستگاه شوک و..

۴- دادن آموزش های لازم به بیمار در حین پذیرش, درمان و ترخیص

۳

رباب فروغی

"

۴

ناهید بدری

"

۵

ناهید حسن زاده

"

۶

رقیه حق دانی

"

۷

مژگان پاآهو

"

۸

تهمینه کاظمی

"

۹

فاطمه آژنگ

"

۱۰

خاطره جوادی

"

۱۱

محمد فیروزی

"

۱۲

رعنا جوان

"

۱۳

رعنا آتش پرستان

"

۱۴

آرزو حقیقت

"

۱۵

عاطفه اشرفی

"

۱۶

سینا فکور

هوشبری

  1. دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار بخش ۲- اطلاع از وچود داده های مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش موارد ناکافی و یا کمبودها ۳- آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن و رعایت در تمام مراحل عمل ۴- آماده نمودن کلیه دستگاه هاو لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست CPR 5- کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز

۱۷

آیلا رضایی

هوشبری

۱۸

اعظم ندایی

هوشبری

 

 

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵