ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۲۹۳۵

نام و نام خانوادگی: دکتر داریوش ممی خانی
مدرک تحصیلی: مختصص قلب و عروق
شماره تلفن: ۳۲۸۲۶۸۰۰

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۹