میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۱۱۲۶۴
عنوان خدمت شناسه خدمت مراحل گردش کار

راهنمای میز خدمت

مدارک لازم قوانین

شماره تماس مسئول مربوطه نظرسنجی سوالات متداول

 

ثبت شکایات بصورت آنلاین مدیریت بازرسی دانشگاه (دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)

 

 

 

** سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی (وزارت بهداشت)

۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳

 

فلوچارت

 

 

 

 

 

 

راهنما ی ارسال شکایت

۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۰۶

کارشناسان مدیریت بازرسی

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۷