مدیریت مرکز

تعداد بازدید:۳۱۴۰

محمدرضا منصورحسینی

سمت: مدیر مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

تلفن تماس: ۳۳۲۳۴۶۸۱

 

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۷