برنامه تعطیلی درمانگاه

تعداد بازدید:۱۵۱۳

به اطلاع مراجعین محترم می رساند درمانگاه فوق تخصص خون اقای دکتر بابک صندوقچیان روز چهارشنبه  مورخه  98/11/23  تعطیل می باشد.

به اطلاع مراجعین محترم می رساند درمانگاه فوق تخصص عفونی خانم دکتر نگین  نهان مقدم روز چهارشنبه مورخه  98/11/23 تعطیل می باشد.

به اطلاع مراجعین محترم می رساند درمانگاه  فوق تخصص غدد خانم دکتر سیمین زارع روز چهارشنبه مورخه  98/11/23  تعطیل می باشد.

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۸