فوق تخصص نوزادان

لطفاً برای نوبت دهی اینترنتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید

پزشکان

تخصص

برنامه صبح

برنامه عصر

دکتر جعفر خلفی

متخصص اطفال- فوق تخصص نوزادان

یک شنبه (کلینیک کوثر)

-----

دکتر مهرداد میرزارحیمی

متخصص اطفال- فوق تخصص نوزادان

دوشنبه (کلینیک کوثر)

-----

 
آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۷