فوق تخصص عفونی اطفال

لطفاً برای نوبت دهی اینترنتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید

پزشکان

تخصص

برنامه صبح

برنامه عصر

دکتر منوچهر براک

متخصص اطفال- فوق تخصص عفونی اطفال

یکشنبه (کلینیک کوثر)

-----

دکتر نگین نهان مقدم متخصص اطفال- فوق تخصص عفونی اطفال چهارشنبه (بوعلی) هرروز کلینیک کوثر
آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۷