فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال

تعداد بازدید:۵۶۹۶

لطفاً برای نوبت دهی اینترنتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید

پزشکان

تخصص

برنامه صبح

برنامه عصر

دکتر افشین فتحی

متخصص اطفال-فوق تخصص خون وانکولوژی اطفال

سه شنبه (کلینیک کوثر)

-----

دکتر بابک صندوقچیان فوق تخصص خون وانکولوژی اطفال شنبه- دوشنبه- چهارشنبه(کوثر) شنبه- دوشنبه- چهارشنبه(بوعلی)
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۹