اعضای هیات علمی این مرکز

تعداد بازدید:۲۴۸۱

۱- دکتر فرزاد احمدآبادی

رشته تخصصی: فوق تخصص اعصاب کودکان

Email: f.ahmadabadi@arums.ac.ir

2- دکتر مهرداد میرزارحیمی

رشته تخصصی: فوق تخصص نوزادان

Email: mmirzarahimi@arums.ac.ir

3- دکتر منوچهر براک

رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی کودکان

Email: m.barak@arums.ac.ir

4- دکتر فرهاد صالح زاده

رشته تخصصی: متخصص فلوشیپ روماتولوژی

Email: salehzadeh-f@yahoo.com

5- دکتر افشین فتحی

رشته تخصصی: فوق تخصص هماتولوژی کودکان

Email: a.fathi@arums.ac.ir

6- دکتر عادل احدی

رشته تخصصی: متخصص کودکان

Email: a.ahadi@arums.ac.ir

7- دکتر جواد زارع نوقابی

رشته تخصصی: فوق تخصص نفرولوژی کودکان

Email: noghabi@sums.ac.ir

8- دکتر رامین امامزادگان

رشته تخصصی: فوق تخصص قلب کودکان

Email: Dr_r.emam@yahoo.com

9- دکتر محمدزمان زمانپور

رشته تخصصی: فوق تخصص غدد کودکان

Email: Mz.zamanpour@gmail.com

10- دکتر رسول ملاطفی

رشته تخصصی: فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی

Email:Rmolatefi@yahoo.com

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۷