بخش خون و انکولوژی اطفال

تعداد بازدید:۱۹۸۰

رئیس بخش: دکتر افشین فتحی

رشته تخصصی: فوق تخصص هماتولوژی کودکان

سمت علمی: استادیار

مسئول بخش: گیتی اریش

تعداد تخت فعال: ۱۴

تعداد کارکنان: ۱۵

اعضای هیات علمی بخش: دکتر افشین فتحی - دکتر مجید وفایی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۵