بخش مراقبتهای ویزه نوزادان (NICU)

تعداد بازدید:۲۰۸۱

رئیس بخش: دکتر مهرداد میرزارحیمی

رشته تخصصی: فوق تخصص نوزادان

سمت علمی: استادیار

مسئول بخش: رباب صفاجو

تعداد تخت فعال: ۱۷

تعداد کارکنان: ۲۴

اعضای هیات علمی بخش: دکتر مهرداد میرزارحیمی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۵