بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU)

تعداد بازدید:۲۶۵۱

رئیس بخش: دکتر فرزاد احمدآبادی

رشته تخصصی: فوق تخصص اعصاب کودکان

سمت علمی: استادیار

مسئول بخش: فریده قاسمی

تعداد تخت فعال: ۸

تعداد کارکنان: ۱۴

اعضای هیات علمی بخش: دکتر فرزاد احمدآبادی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۵