بخش عفونی اطفال

تعداد بازدید:۲۰۳۱

رئیس بخش: دکتر منوچهر براک

رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی کودکان

سمت علمی: دانشیار

مسئول بخش: رقیه بالازاده

تعداد تخت فعال: ۱۹

تعداد کارکنان: ۱۶

 

 

اعضای هیات علمی بخش: دکتر منوچهر براک

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۵