شورای بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اسامی شورای بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

مهندس انوشیروان صدیق – مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتر عبدالله مهدوی – معاونت علمی، پژوهشی و مسئول آموزش و پژوهش و خدمات علمی کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  • دکتر محمد جعفرزاده – مسئول امداد و درمان
  • حافظ میرزانژاد – مسئول فرهنگی و پرورشی
  • دکتر داود ادهم- مسئول اداری و پشتیبانی
  • رسول منصفی – مسئول تربیت بدنی
  • خانم سولماز استحمامی – مسئول نیروی انسانی
  • دکتر یوسف حمیدزاده – مسئول برنامه ریزی و مالی
  • سید مجتبی حافظی – مسئول عقیدتی سیاسی
  • خانم فریبا احمدی – مسئول سیاسی
آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۶