معاون آموزشی

تعداد بازدید:۵۹۳

معاون آموزشی مرکز: دکتر مهزاد یوسفیان

 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

 

رشته تحصیلی: بیهوشی

 

شماره تماس: ۳۳۲۳۲۶۷۴-۰۴۵

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷