مدیریت بیمارستان

تعداد بازدید:۳۸۸۷

رسول مدیر

 

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی (دانشجو)

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی،گرایش مدیریت تطبیقی وتوسعه

پست سازمانی :رئیس اداره عمومی

سابقه ی مدیریتی:

رئیس اداره عمومی شبکه بهداشت ودرمان سرعین

امور اداری -کارگزینی بیمارستان امام خمینی(ره) بیله سوار

مسئول اعتبارات معاونت تحقیقات وفناوری

سوابق علمی

تالیف کتاب :تاثیر هوش رهبری وهوش اجتماعی بر عملکرد کارکنان

انتشارات :نایاب

شابک 9786008785101

شماره تماس:  33252503-045

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۹