گروههای آموزشی

تعداد بازدید:۲۵۰

 

1-گروه آموزشی زنان

2- گروه آموزشی نورولوژی

 

                             فهرست اعضای هیات علمی مرکز آموزشی ودرمانی علوی

 

ردیف

 

اسامی پزشکان

 

هیات علمی یا  غیر هیات علمی

 

نوع تخصص

 

آخرین رتبه علمی

1

دکتر گیتی رحیمی

هیات علمی

زنان وزایمان

دانشیار

2

دکتر فریبا کهنمویی

هیات علمی

زنان وزایمان

دانشیار

3

دکتر رقیه درگاهی

هیات علمی

زنان وزایمان

استادیار

4

دکتر شهلا فرضی پور

هیات علمی

زنان وزایمان

استادیار

5

دکتر مریم السادات رضوی

هیات علمی

زنان وزایمان

استادیار

6

دکتر فرانک جلیلوند

هیات علمی

زنان وزایمان

استادیار

7

دکتر نوشین مبارکی

هیات علمی

زنان وزایمان

استادیار

8

دکتر زهرا قوامی

هیات علمی

زنان وزایمان

استادیار

9

دکتر شروین تبریزیان

هیات علمی

زنان وزایمان

استادیار

10

دکتر مژگان برزگر جلالی

غیر هیات علمی

زنان وزایمان

درمان- آموزش

11

دکتر تیبا میرزارحیمی

هیات علمی

زنان وزایمان

استادیار

12

دکتر مهزاد یوسفیان

هیات علمی

بیهوشی

استادیار

13

دکتر احمد قاضی

هیات علمی

بیهوشی

استادیار

14

دکتر مهردادغفاری

غیر هیات علمی

بیهوشی

درمان-آموزش

15

دکتر سیمین منشاری

هیات علمی

رادیولوژی

استادیار

16

دکتر سمیه زینی زاده

هیات علمی

رادیولوژی

استادیار

17

دکتر وحید عباسی

هیات علمی

مغز واعصاب

استادیار

18

دکتر قاسم فتاح زاده

هیات علمی

مغز واعصاب

دانشیار

19

دکترداورالطافی

هیات علمی

مغز واعصاب

استادیار

20

دکتر ابوالفظل عطالو

هیات علمی

مغز واعصاب

استادیار

21

دکتر فیروز امانی

هیات علمی

آمار حیاتی

دانشیار

22

دکتر جعفر خلفی

غیر هیات علمی

نوزادان

کادر درمان

 

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۸