واحد کلینیکی

 

-درمانگاه زنان

-درمانگاه ارولوژی

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۳۹۸