کمیسیون سربازی جراحی مغزو اعصاب

مدارک لازم جهت انجام پذیرش و اخذ نوبت انجام کمیسیون:

۱ اصل معرفی نامه حوزه نظام وظیفه

۲ اصل شناسنامه

۳ اصل فیش به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال واریزی به حساب ۲۱۷۸۵۸۰۸۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

زمان پذیرش: همه روزه به جز ایام تعطیلات از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر

محل پذیرش: درمانگاه مغز و اعصاب واقع در طبقه دوم ساختمان MRI بیمارستان علوی

زمان انجام کمیسیون: هر دو هفته یکبار روز سه شنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۲ ظهر

 

جهت آگاهی از نتیجه کمیسیون حداکثر یک ماه بعد از انجام کمیسیون به حوزه نظام وظیفه مربوطه مراجعه فرمائید.

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۵