اسامی پزشکان غیر هیات علمی

‌‌‌‌‌‌‌

متخصص زنان وزایمان

دکتر مژگان برزگر جلالی

فوق تخصص نوزادان

دکتر جعفر خلفی

متخصص مغزو اعصاب

دکتر ابراهیم دریایی

متخصصین پاتولوژی

دکتر حبیب توسلی

متخصص بیهوشی

دکترمهرداد غفاری

دکتر رحمان امام جمعه زاده

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷