اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۵۴۶

رئیس بخش: دکتر رحمان امام جمعه زاده

سرپرستار: سهیلا موسوی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۴۳۶۷ – داخلی ۲۱۲

محل بخش: طبقه اول و دوم

 

خدمات قابل ارائه:

این بخش دارای ۶ اتاق عمل مجزا می باشد که اعمال جراحی در تخصص های جراحی زنان – چشم – کلیه و مجاری ادراری توسط جراحان و متخصصین بیهوشی و کادر ورزیده انجام می شود که بعد از انجام اعمال جراحی نیز بیماران در اتاق ریکاوری تا به هوش آمدن کامل تحت مراقبت قرارگرفته و پس از تحویل بخش های مربوطه می گردند.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶