اخبارمهم

جلسه بازدید از مرکز علوی توسط مدیریت محترم خدمات پرستاری ومامایی دانشگاه گالری

بازدید وجلسه آشنایی خانم نصیری مدیر محترم خدمات پرستاری ومامایی دانشگاه وکارشناسان حیطه پرستاری معاونت درمان با مسئولین ،سرپرستاران وپرستاران نمونه مرکزعلوی به منظور آشنایی وتبیین اهداف ورویکرد مدیریت پرستاری دانشگاه واهدا جوایز به پرستاران نمونه مرکز

ادامه مطلب
نشست صمیمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ومعاونین محترم با پزشکان واساتید مرکزآموزشی درمانی علوی

نشست صمیمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ومعاونین محترم با پزشکان واساتید مرکزآموزشی درمانی علوی

نشست صمیمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ومعاونین محترم با پزشکان واساتید مرکزآموزشی درمانی علوی با هدف رسیدگی به مشکلات وبرطرف کردن موانع پیش رو درمرکز

ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزش مجازی زایمان فیزیولوژیک روز شنبه مورخه ۹۸/۷/۸ ساعت ۸الی ۹صبح توسط دکتر رقیه درگاهی

برگزاری کلاس آموزش مجازی زایمان فیزیولوژیک روز شنبه مورخه ۹۸/۷/۸ ساعت ۸الی ۹صبح توسط دکتر رقیه درگاهی بصورت پخش فیلم آموزشی وبحث گروهی در سالن کنفرانس علوی برگزار خواهد شد.حضور کلیه دانشجویان وعلاقه مندان آزاد میباشد.

ادامه مطلب
انتصاب دکتر قاسم فتاح زاده

انتصاب دکتر قاسم فتاح زاده به عنوان مدیرگروه پوست ،روانپزشکی،نورولوژی ورادیولوژی

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جناب آقای دکتر اخوان اکبری ، دکتر قاسم فتاح زاده ریاست محترم مرکز وعضو هیئت علمی ،به عنوان مدیرگروه پوست ،روانپزشکی،نورولوژی ورادیولوژی دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب
انتصاب دکتر نوشین مبارکی

انتصاب دکتر نوشین مبارکی به عنوان مدیر گروه زنان دانشکاه علوم پزشکی

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جناب آقای دکتر اخوان اکبری ، دکتر نوشین مبارکی عضو هیئت علمی وفلوشیپ انکولوژی زنان مرکز اموزشی درمانی علوی ،به عنوان مدیر گروه زنان دانشگاه انتصاب گردید.

ادامه مطلب